תמחור

תוכניות גמישות לכולם

Khospace מציעה מגוון פשוט, אך נרחב, של תוכניות תמחור כדי למזער את התקורה לכל שלב בתרגול אישי או קבוצתי.