תנאים ותנאים


תנאי האתר KHOSPACE ותנאי האתר תנאי האתר ("תנאים והגבלות") חושף את התנאים באתר www.khospace.com ושירותים קשורים שונים (ביחד, "האתר"). KHOSPACE, LLC, חברה בערבון מוגבל בפלורידה, היא ספקית האתר (להלן "Khospace," "חברה", "אנחנו" או "אנחנו"). אנא קרא את המידע שלהלן למידע נוסף על השימוש שלך באתר זה. על ידי כניסה לאתר או שימוש בו בכל דרך שהיא, כולל כמבקר באתר שאינו רשום, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים ולהגבלות אלה מדיניות פרטיות, הזמין גם באתר. תנאים והגבלות אלה חלים רק על השימוש שלך באתר, והתכנים המוצעים באתר או באמצעותו, כמשתמש או מבקר לא רשום באתר. אם אתה משתמש או ניגש לאחד מהמרחב הפיזי שלנו, בשירותים מבוססי אינטרנט מוגבלים (כלומר אלו הדורשים כניסה) או בשירותים אחרים שאנו מספקים, השימוש שלך במרחב, שירותים או תוכנית כאלו כפוף לתנאים שקיבלת. או שהתקבל כשנרשמת לחלל, שירותים או תוכנית כאלה.

  1. כללי. אתר זה הנו שירות מידע חינמי המוצע על ידי החברה ללא כל עלותך כמשתמש באינטרנט, בתנאי המפורש שאתה מסכים להיות כפוף לתנאים המפורטים בתנאים והגבלות אלה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים וההגבלות הללו בכל עת, ועליך לעיין בגרסה העדכנית ביותר של תנאים והגבלות אלה (לא גרסה ישנה במטמון) בכל פעם שאתה צופה באתר. אל תשתמש באתר אם אינך מסכים לכל התנאים וההגבלות הבאים.
  1. מצגות ואחריות. אתה מאשר כי המידע באתר מסופק "כפי שהוא" למידע כללי בלבד. החברה אינה מחייבת כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא לגבי אתר זה, לרבות אך לא מוגבלת לאחריות של דיוק, שלמות, מטבע, אמינות, סחירות או התאמה למטרה מסוימת, או כל אחריות שדפים אלה, או השרת שעושה. הם זמינים, נקיים מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים וכל האחריות כזו נשללת מפורשות.
  1. שיפוי. אתה מסכים כי לא תפגע בחברה ובנושאי המשרה, הדירקטורים והעובדים בה מכל טענות הנובעות או קשורות לגישה שלך או לשימוש שלך, או חוסר יכולתך לגשת או להשתמש באתר זה או במידע הכלול באתר זה או אחר אתרים אליהם הוא מקושר, כולל אך לא רק טענות שמצאת משהו ששמעת, צפית או הורדת מאתר זה או מאתר אחר אליו הוא מקושר כדי להיות מגונה, פוגעת, משמיצה או מפרה את הקניין הרוחני שלך. זכויות או זכויות קניין רוחני של צד שלישי. בשום מקרה החברה או תורמי המידע באתר זה לא יהיו אחראים לך או למישהו אחר לכל החלטה או פעולה שתינקט על ידך מתוך הסתמכות על מידע כזה או על כל נזק תוצאתי, מיוחד או דומה, גם אם יודיעו לו אפשרות לנזקים כאלה.
  1. דעות / המלצות. אתה מאשר כי חוות דעת והמלצות הכלולות באתר זה אינן בהכרח חוות דעת של החברה או שאושרות על ידי החברה.
  1. אתרים קישורים / תוכן צד שלישי. תנאים והגבלות אלה חלים רק על אתר זה. החברה רשאית לספק קישורים באתר לאתרים אחרים שאינם בשליטת החברה. קישורים אלה ניתנים לנוחיות ההתייחסות בלבד ואינם מיועדים לקבל את אישור החברה של הארגון או האדם המפעיל את האתר או אחריות מכל סוג שהוא לגבי האתר או המידע באתר. בשום פנים ואופן לא תישא החברה באחריות, במישרין או בעקיפין, או לכל אובדן או נזק שנגרם או נטען שנגרם לך בקשר לשימוש שלך, להסתמכות, או על כל תוכן, סחורה או שירותים הזמינים לך בכל אתר אחר אליו מקשר אתר זה. עליך להפנות כל חשש למנהל האתר.
  1. החוק והמשפט. אתר זה (למעט אתרים מקושרים) נשלט ומופעל על ידי החברה שבסיסה במדינת פלורידה, ארצות הברית של אמריקה. ניתן לגשת אליו מכל חמישים (50) מדינות, כמו גם ממדינות אחרות ברחבי העולם. על ידי כניסה לאתר זה אתה מסכים כי כל פעולה בחוק או בהון העצמי הנובעת או בכל דרך הנוגע לאתר זה, תוגש רק על פי החוקים והחוקים של מדינת פלורידה, ללא התחשבות בעימותים בין עקרונות החוק בהם. אתה גם מסכים ומגיש בזאת לתחום השיפוט האישי הבלעדי והמקום בו הוא נמצא במחוז מיאמי-דייד, פלורידה בכל הקשור לעניינים מסוג זה. החברה אינה מצהירה כי חומרים באתר מתאימים או זמינים לשימוש במיקומים אחרים, והגישה אליהם מתחומים בהם תכולתם אינה חוקית אסורה. מי שבוחר לגשת לאתר זה ממקומות אחרים עושה זאת מיוזמתו ואחראי על ציות לחוקים המקומיים.
  1. סימני שירות. כל אישור וכל שימוש בסימני המסחר הרשומים הפדרלית הרשומים של החברה, סימני השירות ושמות המסחר הכוללים אך לא מוגבלים ל" KHO SPACE ", חייב להיות מאושר בכתב על ידי החברה. פניות יכולות להיות מופנות אל 3580 Mystic Pointe Drive, אוונטורה, פלורידה, 33180.
  2. זכויות יוצרים. יצירות המחבר הכלולות באתר זה, כולל אך לא רק כל העיצוב, הטקסט והתמונות ("החומרים"), הן בבעלות או ברישיון של החברה ואסור להעתיק, לשכפל, להעביר, להציג, לבצע, להפיץ, בשכירות, ברישיון משנה, שינויים, מאוחסנים על ידי שימוש עוקב אחר, או בשימוש אחר באופן מלא או חלקי בכל דרך שהיא ללא הסכמתנו בכתב מראש. אלא אם כן הותר אחרת בכתב, אתה רשאי לגשת לחומרים שנמצאים באתר לשימושך האישי בלבד. המשמעות היא שאתה רשאי להוריד עותקים של חומרים לשימוש אישי, לא מסחרי בלבד, כל עוד לא תשנה או תמחק אף ייחוס מחבר, סימן מסחרי, אגדה או הודעה על זכויות יוצרים. כשאתה מוריד חומרים, אינך משיג זכויות בעלות על החומרים.
  1. שמירת זכויות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בפעולה כנגד כל שימוש בסימני השירות הרשומים הפדרלית, סימני המסחר והשמות המסחריים שלה, או כל קישורים לאתר שלה שאינם תואמים את התנאים המפורטים כאן, או המפרים קניין רוחני או זכויות אחרות של החברה.

אם יש לך שאלות בנוגע למדיניות זו או להתנהלותך עם אתר זה, אתה יכול ליצור קשר עם: Khospace באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת hello@khospace.com